Skriv fra hvor som helst og hva som helst med Mprint

UiB-studenter og -ansatte jobber ikke bare på en PC på kontoret, PC-stua eller biblioteket. Stadig større bruk av ulike mobile enheter og ønske om tilgang til tjenestene fra andre steder, er en hverdag som vi på IT-avdelingen å prøve å tilpasse oss.

Derfor har vi etablert tjenesten «Mprint», basert på SafeCom mobile print. Dette er en tilleggstjeneste til SafeCom, som vi allerede i flere år har brukt for å administrere utskrifter til nettverksskrivere.

Mprint systemoversikt
Enkel dokumentflyt i Mprint

Med Mprint trenger man ikke være «koblet til» skriveren. Dokumentet man vil skrive ut sendes som e-post-vedlegg eller gjennom en nettside. Mprint «kjenner igjen» brukeren gjennom avsenderadressen eller gjennom pålogging på nettsiden. Dermed kan utskriften sendes til den rette brukerkontoen i SafeCom-systemet, og hentes ved å trekke kort/logge seg inn på en samme måte som andre utskrifter i SafeCom-systemet.

Hver bruker kan sende fra mange forskjellige e-post-adresser. Hvis adressen ikke er kjent for Mprint fra før, må man bekrefte adressen før første utskrift går gjennom. Dette er en forholdsvis enkel prosedyre som er beskrevet i en registreringsmelding man får fra Mprint-systemet.

Siden selve jobben med å skrive ut ikke skjer på brukerens maskin, men i Mprint-systemet, er det et begrenset utvalg av filtyper som kan håndteres. Vi regner imidlertdig med at de aller fleste aktuelle dokument-/filtypene er dekket: Microsoft Office, Open Office, PDF, ren tekst og en del bildeformater.

Mprint-tjenesten er for tida i en pilotfase. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan brukerne synes tjenesten fungerer!

For mer informasjon se https://it.uib.no/Mprint.