Ut med Times New Roman?

Times New Roman, en helt grei, men pregløs skrifttype.
Times New Roman, en helt grei, men pregløs skrifttype.

Vi trodde det først var en spøk når vi så tittelen på BSTVs repotasje, men Studentparlamentet ved UiB har faktisk bestemt seg for å motarbeide kravet om Times New Roman som eneste godkjente skrifttype ved oppgaveinnleveringer. Som noen i redaksjonen har påpekt tidligere, det er kanskje på tide å slå et slag for den typografiske dannelsen på universitetet. Det er mange gode grunner til at kravet om å sette en tekst i «Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, blokkjustert, 2 cm marger» er en dårlig standard.

Ut fra Matthew Buttericks practicaltypography.com kan problemet oppsummeres slik:

Kanskje Universitetet i Bergen burde satt ned noen med sans for god typografi og peiling på brukeropplevelser for å utarbeidet noen gode retningslinjer for hvordan en god og lesbar oppgave ser ut? Kanskje studenter skulle levert inn tekst elektronisk i Markdown (eller LaTeX) og dermed sluppet å tenke på typografien i det hele tatt?

Man kunne kanskje tenke seg at Studentparlamentets argumentasjon hadde med «font-hipsteri» å gjøre, men argumentasjonen er saklig: Det finnes forskning som antyder at noen fonter er vanskeligere å lese for dyslektikere enn andre. På bakgrunn av slik forskning har det faktisk blitt laget en egen font som skal være lett å lese for dyslektikere. Den er kanskje ikke særlig pen, men funksjonell og definitivt lett å lese. For å vise vår støtte til økt font-dannelse og tilgjengelighet har vi derfor gjort det mulig for dere å skru på denne fonten på UiBeta. Ideen kommer fra nettsiden til Brett Terpstra. Fonten heter OpenDyslexic og kan lastes ned gratis.

Hva synes dere?

Gjør UiBeta lettere å lese

Knappen ligger også nederst på siden og lagrer innstillingene i en cookie slik at du slipper å skru den på hver gang du besøker siden.

Skriv fra hvor som helst og hva som helst med Mprint

UiB-studenter og -ansatte jobber ikke bare på en PC på kontoret, PC-stua eller biblioteket. Stadig større bruk av ulike mobile enheter og ønske om tilgang til tjenestene fra andre steder, er en hverdag som vi på IT-avdelingen å prøve å tilpasse oss.

Derfor har vi etablert tjenesten «Mprint», basert på SafeCom mobile print. Dette er en tilleggstjeneste til SafeCom, som vi allerede i flere år har brukt for å administrere utskrifter til nettverksskrivere.

Mprint systemoversikt
Enkel dokumentflyt i Mprint

Med Mprint trenger man ikke være «koblet til» skriveren. Dokumentet man vil skrive ut sendes som e-post-vedlegg eller gjennom en nettside. Mprint «kjenner igjen» brukeren gjennom avsenderadressen eller gjennom pålogging på nettsiden. Dermed kan utskriften sendes til den rette brukerkontoen i SafeCom-systemet, og hentes ved å trekke kort/logge seg inn på en samme måte som andre utskrifter i SafeCom-systemet.

Hver bruker kan sende fra mange forskjellige e-post-adresser. Hvis adressen ikke er kjent for Mprint fra før, må man bekrefte adressen før første utskrift går gjennom. Dette er en forholdsvis enkel prosedyre som er beskrevet i en registreringsmelding man får fra Mprint-systemet.

Siden selve jobben med å skrive ut ikke skjer på brukerens maskin, men i Mprint-systemet, er det et begrenset utvalg av filtyper som kan håndteres. Vi regner imidlertdig med at de aller fleste aktuelle dokument-/filtypene er dekket: Microsoft Office, Open Office, PDF, ren tekst og en del bildeformater.

Mprint-tjenesten er for tida i en pilotfase. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan brukerne synes tjenesten fungerer!

For mer informasjon se https://it.uib.no/Mprint.