UiB Romsjekker

I min tid som student ved Universitetet i Bergen er det spesielt en ting som har pekt seg ut: Det er vanskelig å finne fram på UiBs nettsider. Flere studenter med erfaring innenfor utvikling har den siste tiden tatt tak i dette, blant annet gjennom Kvast og Emnesjekkeren. Denne artikkelen handler om en app som gjør det enklere å finne fram til hvilke rom som er ledige ved UiB.

Skjermbilde 2015-05-27 kl. 14.55.38
Velkomstbildet til Romsjekkeren

Appen vi har lagd var i utgangspunktet en obligatorisk oppgave i faget INFO233 (avansert programmering). Vi skulle hente data fra rom.app.uib.no og vise data på et enkelt grafisk brukergrensesnitt (GUI) laget i Swing.

Anders og jeg så raskt at det var et større potensiale her enn en ren obligatorisk oppgave. Det måtte jo være mulig å hente ned data i sanntid og vise hvilke rom som er ledige på UiB til enhver tid.

Dessuten måtte det være mer moderne måter å vise et GUI på enn gode, gammeldagse Swing i Java.

Det eneste oppgaven dikterte var at dataene skulle hentes ut med en HTML-parser, altså hente informasjon fra en nettside. Det hadde nok vært et bedre alternativ å bruke åpne data, og dette skal jeg komme tilbake til.

Hvordan finne rom på UiBs sider

Hvis man vet hva man skal se etter og hvor man skal se, kan man finne fram til Timeplan og rombestilling. Inne på siden er det haugevis med informasjon og det er vanskelig å vite hvor man skal trykke hvis man bare ønsker å finne ut hvilke rom som er ledige. Siden tilbyr riktignok alt som har med rom på UiB å gjøre, men kanskje på en litt ustrukturert måte. Her er det mange ting å ta tak i!

Romsjekkeren per idag

Appen vår er utviklet i Java og JavaFX (for GUI), og henter informasjonen ved å gjennomgå HTML-sidene direkte fra rom.app.uib. Hvert bilde i appen tilsvarer ett steg videre i rom.app.uibs timeplan. Velger du for eksempel SV-bygget går du videre på samme måte som du gjør i rom.app.uib og får velge rom. Velger du rom får du tegnet en tabell med dager i uken og hvilke rom som er opptatt til hvilken tid. Hvis det ikke eksisterer noen aktiviteter, vil ikke det bli vist en tabell (det vil stå at den er tom). I tillegg kan man lagre sitt «favoritt-rom», og ha tilgang til ukesinformasjonen til dette rommet den inneværende uken.

Skjermbilde 2015-05-27 kl. 15.21.42 Skjermbilde 2015-05-27 kl. 15.21.56 Skjermbilde 2015-05-27 kl. 15.23.23 Skjermbilde 2015-05-27 kl. 15.22.16

Hva kan gjøres videre?

På grunn av mye arbeid med studier og lite tid til prosjekter, ble ikke appen førsteprioritet. Som nevnt tidligere, er det sannsynligvis mest praktisk å bruke åpne data til en slik applikasjon. Vi har ikke sjekket grundig om disse dataene finnes åpne, men uansett så kan de gjøres åpne. Det er sikkert også mulig å gjøre appen til en mobilapplikasjon for smarttelefoner. Studenter flest har smarttelefoner, og det vil derfor være nyttig og hendig å ha den som mobilapp. Anders og jeg har valgt å gjøre prosjektet til åpen kildekode, og gir de som vil sjansen til å fortsette utviklingen av appen (så lenge vi i det minste blir nevnt i en ferdig produksjon).

Jeg vil også nevne at appen er i en alfa-versjon, så mye kan gjøres for å forbedre den.

Appen kan lastes ned gratis fra: Romsjekkeren (OS X, Windows)

Prosjektet ligger åpent på: https://github.com/gauteremen/romsjekkerenUiB

Gjerne ta kontakt med meg om noen ønsker å fortsette utviklingen!

Tre grunner til at UiBs nettsider ikke lykkes

Sommeren nærmer seg, og et godt tegn på det er russen. Russen feirer at 13. års skolegang nærmer seg slutten. Hva skal de til høsten? Friår, folkehøyskole, reise eller begynne på en høyere utdanning? En måned tidligere jobbet hele studieadministrasjonen som svetten rant. Hvorfor det?  En grunn: 15. april. Ungdommer fra videregående skal ta noen av sine viktigste valg. Hva skal jeg bli og hvor skal jeg bli det? Studieadministrasjonen skal lokke de beste til Universitetet i Bergen.

Undersøkelser gjort ved Universitet i Bergen viser at alle som kommer til vårt studiested er innom nettsidene før det store valget tas. Det er synd.

For det som møter elever er uoversiktlige nettsider hvor det er vanskelig å finne informasjon. Selv på mitt tredje studieår finner jeg sjeldent fram til den informasjonen jeg leter etter. Ta for eksempel nettsiden til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Der blir du møtt med et bilde av noen flotte studenter i solen, og en tørr faktatekst om fakultetet. Derifra er det ikke så lett å finne informasjon om fakultet, satsningsområder, hvorfor man bør velge Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat), UiB, eller annen relevant informasjon for russen.

uibnoill
Hjemmesiden til UiB vekker ikke akkurat nyskjerrigheten.

Det andre man møter på UiBs hjemmeside er en nettside som på ingen som helst måte inspirerer, appellerer til læring, eller gir inntrykk av at dette er et sted du har lyst til å være. Snarere tvert imot. Personlig ville jeg hatt noe som skapte blikkfang. Noe som tok interessen min med en gang. Og den beste måten å gjøre det er med farger. Den kommunegrå framtoningen til nettsidene bidrar til å få universitetet til å framstå som en konservativ og utdatert utdanningsinstitusjon. Utseendemessig er universitetets nettsider gammeldagse og kjedelige. Et annet tiltak som vil appellere til studenter er bilder. Bilder som er relevant til utdanningen de tar. Som student på MatNat hadde jeg blitt veldig nysgjerrig hvis det hadde vært noen bilder av noen flotte celler eller hva med en fargerik framstilling av en partikkelkollisjon? For hvor lenge har ikke skandale-museet preget forsidene til UiB? Det virker rett og slett som Universitetet er en uprofesjonell og udatert utdanningsinstitusjon.

For det tredje, hvorfor bør man velge Universitetet i Bergen framfor andre utdanningsintutisjoner? Hva er det som vi har, som vi er best på, som gjør at du bør velge oss? Hvilken historie om universitetet er det nettsidene forteller? En liten fugl sa til meg at MatNat sine store statsningsområder er miljø, marin og energi. Det er jo spennende, samfunnsnyttig og dagsaktuelt. Lurer på hvorfor ikke det når ørene til framtidens studenter, eller for den slags skyld – nåværende studenter, som f.eks meg selv som kun hørte om dette på mitt tredje studieår? Er ikke den beste publisiteten uteksaminerte studenter som er strålende fornøyd?

UiB har da gjort en liten innsats med å legge inn noen «testimonials» fra tidligere studenter rundt om på hjemmesidene. Men de er bortgjemte og trer ikke fram for å vise at man har fornøyde studenter. Etter litt leting fant jeg 17 slike «testimonials» på MatNat sine sider. Burde ikke russen fått sett disse med en gang de kom inn på MatNat sine hjemmesider?

Kan alt dette henge sammen med frafall av studenter? Å vite hva man går til og hva som kreves av en, er vel en nøkkel til å lykkes? Er det ikke da en informasjonsknekk i leddet mellom videregående skoler og høyere utdanning? Får elever riktig informasjon som bidrar til at de velger riktig studie?

Spørsmålet vi heller kan stille: Klarer eleven å finne informasjonen de trenger?

Hva er egentlig en god hjemmeside? Vi kan kikke på storebror og storesøster; NTNU og UiO. Men de er kun helt gjennomsnittlige. En virkelig god hjemmeside er Cambrigde sin. Det første man møter er inspirerende og fargerike bilder, den er oversiktlig og lett framkommelig. Under fanen «Study at Cambrigde» finner man den informasjonen man ønsker og mer til. Her er det blant annet forklart hvordan kursene holdes, hvordan læringsprosessen for studenter vil være og hvilke ressurser de har disponibelt for at studentene skal lykkes med utdanningen de velger. Ta gjerne en titt på cam.ac.uk

Til slutt vil jeg komme med et sitat av en medstudent på molekylærbiologisk, Sverre Grødem, som så fint oppsummerte det hele: «Nettsiden er et dårlig produkt skapt av UiB, og vi har det på utstilling for hele verden.»

UiB sine strømmetenester

Livar frå UiBeta hjalp til med det tekniske på eit seminar om student-fråfall, og fekk sjå nærare på ordninga UiB har for å strømme hendingar.

Blant tiltaka i digitalisering ved UiB er meir videoopptak av hendingar.
UiB har montert opptaksutstyr i ei rekke undervisnignsrom for å ta opp forelesingar så dei er mogelege å repetere i etterkant («videonotat»).
For arrangement der ein ikkje har utstyr for opptak i rommet eller vil strømme video direkte under arrangementet så har UiB også ei mobil løysing. Det er framleis i oppstartsfasen, og har begrensa kapasitet.

For øyeblikket har dei to MediaSite-einingar som kan brukast. Desse kan kombinerast med ulike kamera og ulike mikrofon-løysingar.

Her er riggen med utstyr, i eit seminarrom på Vilvite:

IMG_1187

På toppen er boksen som tar imot bilde- og lydsignal og sender dei ut på internettet. Den er ein Mediasite 810.
Den kan handtere fleire kamera samtidig, i tillegg til bilde frå PC – t.d. presentasjonslysbilete.

Den store «kofferten» med utstyr på bordet inneheld radiomottakarane for opptil fire mikrofonar samtidig. Vi hadde to «mygg»-mikrofonar. Den eine satt fast på konferansier og den andre var sett på den som til ei kvar tid heldt presentasjon.
I tillegg hadde vi to vanlege mikrofonar som den som ligg på bordet i bildet. Desse vart sendt rundt i rommet ved spørsmål og under diskusjonsdelane av programmet.
Undervegs styrer ein volumet på kvar enkelt mikrofon. Til dømes skrur ein ned volumet på konferansier sin mikrofon når det er nokon andre som presenterar. Dersom ein gløymer det så får ein fort med konferansier si humring under foredraget.

Lyd er viktigare enn kvaliteten på video når ein strømmer. Difor blir det lagt vekt på å ha gode mikrofonar. Å kun bruke mikrofon som er innebygd i videokamera gir sjeldan godt nok resultat.

IMG_1189Det svarte kontrollpanelet nederst var ein favoritt. Dette er ein fjernkontroll for videokameraet.
Med ein styrepinne kan ein styre retninga på kameraet, og med ein annan tast styrer ein zoom.

Vi sette kameraet heilt bakerst i rommet. Med kraftig zoom på kameraet kunne vi lett zoome inn på foredragshaldar, og samtidig lett peike kameraet på deltakarane i rommet når dei stilte spørsmål.

IMG_1194

 

mediasite_1

Ovanfor ser du ein standard avspelar i nettlesarvindauget. Lysbileta vert vist til venstre, mens ein ser video av foredragshaldar(ar) til høgre. Ein kan velje å køyre kun lysbilete eller kun lysbilete i fullskjerm.

mediasite_2

I bildet ovanfor er video i det store vindauget, medan lysbileta er i det vesle vindauget. Her er kameraet zooma ut så ein kan sjå heile rommet. Begge skjermbileta er henta frå seminaret «Å legge til rette for at studentene skal lykkes», 9. januar.

Opptaka er lagra på ein webtenar hos Uninett – det statlege selskapet som leverer datanettverk og nettverkstenester til Universitets- og Høgskulesektoren i Norge.

Tilgang til videoane kan begrensast ved FEIDE-pålogging slik at ein må logge på med UiB-brukarkonto for å sjå videoen.

Nokre arrangement framover som vert strømma
– 19.-20. mai – NOKUT-konferansen som kvalitet i høgre utdanning [konferanse-nettside]
– 22. mai – Beccle-seminaret
– 9. juni – Holbergpris-symposiet
Bergen summer research school – planar om å strømme deler av det

Har du eit arrangement på UiB som du vil strømme?
Ta kontakt med DigUiB via skjema på deira nettside!