Emnesjekkeren

Fritt tilgjengelige maskinlesbare datasett, kalt åpne data, er en satsning ved UiB. I løpet av de siste årene har en rekke datasett ved UiB blitt gjort åpne.  Hvem som helst kan dermed utvikle tjenester ved hjelp av disse åpne datasettene. Som en del av UiBs satsning tilbyr UiB to emner, INF219 og INF319, der et av prosjektene går ut på å utvikle en applikasjon som benytter seg av UiBs åpne data. Våren 2014 utviklet Kjetil Golid og Kristian Nøstdal tjenesten Kvast i INF219. Kvast viser UiBs emne- og studieprograminformasjon på en alternativ måte. Høsten 2014 har jeg, Thomas Lie, utviklet Android-applikasjonen Emnesjekkeren.

Problemstillingen bak Emnesjekkeren er at de fleste studieretninger har valgemner som studentene selv må sette opp. Dette innebærer at studentene må sjekke at valgemnenes eksamensdatoer, forelesninger og eventuelt andre hendelser ikke kolliderer med andre emner studenten har det aktuelle semesteret. Emnesjekkeren sjekker ikke om eksamensdatoer kolliderer. Dette fordi det ikke finnes datasett som har denne informasjonen. Men applikasjonen sjekker derimot om forelesninger, grupper og seminarer kolliderer. Under vises en demonstrasjon av Emnesjekkeren.

Hovedskjerm for Emnesjekkeren

Emnesjekkerens hovedskjerm lar studenten velge aktuelt semester og studieår, legge til emner for kollisjonssjekk og kjøre den første kollisjonssjekken, kalt forelesningssjekk.

Legg til emne

Når studenten trykker på knappen «Legg til emne», kan emnekode skrives og legges til. Dersom emnet er gyldig det valgte semesteret og studieåret og blir vellykket hentet  i UiBs datasett, blir det lagt til i listen over emner til kollisjonssjekking.

Høst 2014 valgt med flere emner lagt til

Det første steget i kollisjonssjekken sjekker kun om forelesninger kolliderer. Når studenten har lagt til emnene som skal sjekkes, trykkes «Kjør forelesningssjekk» for å kjøre det første steget i kollisjonssjekken.

Resultat av forelesningskollisjonssjekken

Forelesningssjekken gir i dette tilfellet beskjed om at det er én kollisjon på forelesningsnivå. Emnet MAT111 har flere forelesningsvalg i og med at det er et nummer etter «Forelesning». Dette betyr at de andre forelesningsvalgene for MAT111 også har minst én kollisjon. Det er altså MAT111 forelesning 2 som ble lagt til grunn i denne kollisjonssjekken. Studenten kan gå videre til det andre steget i kollisjonssjekken ved å trykke på «Kjør gruppe- og seminarsjekk».

Resultat av gruppe- og seminarkollisjonssjekken

Det siste steget av kollisjonssjekken viser kollisjoner av grupper og seminarer sammen med forelesninger sortert på ukedag og klokkeslett. For at studenten kan få et mer helhetlig bilde av hvordan et semester med de valgte emnene kan se ut, er det lagt til en ukeplan som viser alle hendelsene også sortert på ukedag og klokkeslett.

Oversiktlig ukeplan for de valgte emnene

Emnesjekkeren kan lastes ned gratis på Google Play og prosjektrapporten er tilgjengelig her.