Ut med Times New Roman?

Times New Roman, en helt grei, men pregløs skrifttype.
Times New Roman, en helt grei, men pregløs skrifttype.

Vi trodde det først var en spøk når vi så tittelen på BSTVs repotasje, men Studentparlamentet ved UiB har faktisk bestemt seg for å motarbeide kravet om Times New Roman som eneste godkjente skrifttype ved oppgaveinnleveringer. Som noen i redaksjonen har påpekt tidligere, det er kanskje på tide å slå et slag for den typografiske dannelsen på universitetet. Det er mange gode grunner til at kravet om å sette en tekst i «Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, blokkjustert, 2 cm marger» er en dårlig standard.

Ut fra Matthew Buttericks practicaltypography.com kan problemet oppsummeres slik:

Kanskje Universitetet i Bergen burde satt ned noen med sans for god typografi og peiling på brukeropplevelser for å utarbeidet noen gode retningslinjer for hvordan en god og lesbar oppgave ser ut? Kanskje studenter skulle levert inn tekst elektronisk i Markdown (eller LaTeX) og dermed sluppet å tenke på typografien i det hele tatt?

Man kunne kanskje tenke seg at Studentparlamentets argumentasjon hadde med «font-hipsteri» å gjøre, men argumentasjonen er saklig: Det finnes forskning som antyder at noen fonter er vanskeligere å lese for dyslektikere enn andre. På bakgrunn av slik forskning har det faktisk blitt laget en egen font som skal være lett å lese for dyslektikere. Den er kanskje ikke særlig pen, men funksjonell og definitivt lett å lese. For å vise vår støtte til økt font-dannelse og tilgjengelighet har vi derfor gjort det mulig for dere å skru på denne fonten på UiBeta. Ideen kommer fra nettsiden til Brett Terpstra. Fonten heter OpenDyslexic og kan lastes ned gratis.

Hva synes dere?

Gjør UiBeta lettere å lese

Knappen ligger også nederst på siden og lagrer innstillingene i en cookie slik at du slipper å skru den på hver gang du besøker siden.